Jak účtujeme nadlimitní kontakty při využívání Samba Essentials

Samba.ai
2 min readAug 28, 2021

--

Jak funguje účtování Samby?

Ceník Samba Essentials je vytvořený podle počtu kontaktů (e-mailových adres ve vaší emailové databázi) a marketingových zpráv, které pro automatizaci marketingu budete využívat. Za zprávu považujeme jeden odeslaný email, jednu odeslanou push notifikaci, případně jeden exportovaný email mimo Sambu (například do vlastních publik ve Facebooku, případně Seznamu).

Pokud ale váš eshop rychle roste, můžete se dostat do situace, kdy tyto limity překročíte. Co se děje potom?

Nadlimitní účtování

Abyste měli jistotu, že vaše naplánované kampaně nebudou zastaveny kvůli limitům, Samba automaticky zaúčtuje nadlimitní částky a vy se můžete rozhodnout, zda chcete změnit tarif na vyšší úroveň, nebo zůstat u stávajícího a platit dodatečné poplatky. To znamená, že nyní získáváte možnost flexibilně přizpůsobit svůj rozpočet podle aktuální situace.

Samba.ai ceník nadlimitního využití

Nadlimitní poplatek se účtuje podle vašeho tarifu po balíčcích kontaktů a balíčcích zpráv.

Co to pro vás prakticky znamená?

  • Máte vždy jistotu, že vaše kampaně v pořádku odejdou na všechny kontakty. Nemusíte tedy průběžně počítat množství kontaktů a odeslaných emailů, abyste se vešli do limitu, a měnit vždy svoje měsíční předplatné.
  • V dalším měsíci po tom, co jste limity překročili, vám budeme účtovat nadlimitní poplatek anebo se můžete rozhodnout, že přejdete na vyšší tarif.
  • Nadlimitní poplatek se účtuje podle vašeho tarifu po balíčcích kontaktů a balíčcích zpráv. U tarifu s 500 kontakty to znamená, že za každých 50 nových kontaktů zaplatíte 115 Kč a za každých 500 zpráv odeslaných nad rámec limitu také 115 Kč.

Příklad

Podívejme se, jak budou nadlimitní kontakty počítány Samba.ai Essentials s limitem 10 000 kontaktů a 100 000 odeslaných zpráv.

  • za každých dalších 1 000 kontaktů nad limit zahrnutý v měsíční ceně se účtuje příplatek +460 Kč bez DPH
  • za každých dalších 10 000 zpráv nad limit zahrnutý v měsíční ceně se účtuje příplatek +460 Kč bez DPH

Příplatek se vždy účtuje za překročení každého z obou limitů zvlášť.

--

--